Danubi blu dhe kuajt e egër
Danubi blu dhe kuajt e egër

Danubi blu dhe kuajt e egër

Dokumentar i huaj, Delta e lumit Danubit. Një panoramë e jashtëzakonshme e natyrës ku viteve të fundit i është shtuar një specie e re, kuajt e egër të cilët rrezikojnë të dëmtojnë pyllin përreth