Janaq Paço
Janaq Paço

Janaq Paço

Dokumentar televiziv që portretizon jetën dhe veprën e skuptorit të shquar Janaq Paço.