JETA NË DUART E TJETRIT
JETA NË DUART E TJETRIT

JETA NË DUART E TJETRIT

Dramë familjare, 1991. Director: Albert Xholi; Starring: Eva Alikaj, Kristaq Skrami, Bujar Asqeriu, Reshat Arbana. Dy shokë shkolle, Fredi dhe Spiro takohen rastësisht. Fredi punon në një fshat të thellë, ndërsa Spiro ka karrierë të shkëlqyer në qytet. Spiro zyrtar i lartë, ndjehet i tërhequr nga bukuria e Anës, gruas së Fredit. Për hir të karrierës që i ofron Spiro, ai nuk e kupton që miku i dikurshëm po përpiqet të përfitojë nga gruaja e tij.