Kajsitë e Anatolisë
Kajsitë e Anatolisë

Kajsitë e Anatolisë

Dokumentar, 95%e kajsive të prodhuara në botë rriten në brigjet e lumit Eufrat. Por, ndryshimet klimaterike dhe ndërtimi i digave e kanë fashitur këtë vend idilik që ua bën edhe më të vështirë mbijetesën kultivueseve të këtij fryti.