Kuzhina ekstreme
Kuzhina ekstreme

Kuzhina ekstreme

Dokumentar i huaj/Kulinari, Trajtimi i gatimit shkencërisht, pra ndërthurja e gatimeve duke pasur parasysh përbërjen dhe reaksionet kimike