Kuzhina ekstreme
Kuzhina ekstreme

Kuzhina ekstreme

Dokumentar, Trajtimi i gatimit shkencërisht, pra ndërthurja e gatimeve duke pasur parasysh përbërjen dhe reaksionet kimike