Me duar të vogla
Me duar të vogla

Me duar të vogla

Emison, cikël, didaktik, Shqipëri, 2018. Director: Artur Dauti. Xhaxhi piktori do të na mësojë se si të pikturojmë dhe të krijojmë objekte të ndryshme në kushtet e shtëpisë