Me duar të vogla
Me duar të vogla

Me duar të vogla

Emision televiziv, Xhaxhi piktori do t'u mësojë fëmijëve se si të krijojnë lehtësisht orendi zbukuruese apo edhe lodra me mjete rrethanore