Në Apogje
Në Apogje

Në Apogje

Dokumentar, Skenari dhe realizimi: Tefta Radi. Regjia: Milto Kutali. Vitit i realizimit 2016