Në Apogje
Në Apogje

Në Apogje

Dokumentar, Dokumentar kushtuar kritikut të artit, Adriatik Kallulli. Regjia nga prof. Milto Kutali, 2016