Në kërkim të ekuilibrit
Në kërkim të ekuilibrit

Në kërkim të ekuilibrit

Dokumentar, Një eksplorim i një paradigme të re të shëndetit, shkencës dhe mjekësisë, bazuar ne ndërlidhjen mes njeriut dhe natyrës