NË KUFI TË DY LEGJENDAVE
NË KUFI TË DY LEGJENDAVE

NË KUFI TË DY LEGJENDAVE

Dramë, 1981. Director: Piro Milkani; Starring: Vjollca Pepa. Eduart Makri, Matilda Makoçi, Thimi Filipi, Birçe Hasko, Elida Ca. Ngjarjet zhvillohen në kënetën e Nusekanës për të cilën flitet edhe në një legjendë. Në këtë kantier vijnë për të kryer praktikën mësimore dy studente të vitit të parë të agronomisë, Eda dhe Bora. Midis Borës dhe Fanit, një agronom i ri, lind shkëndija e dashurisë.