Në Tempull-ritransmetim
Në Tempull-ritransmetim

Në Tempull-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2022. Në këtë episod, bashkë me arkitektin restaurator, Prof. Pirro Thomo dhe famullitarin, Dom Genc Çupi, do të flasim për kishën e Shëlbuemit në Rubik, pas rikonstruksionit tërësor të saj