Patrulla e kafshëve të egra
Patrulla e kafshëve të egra

Patrulla e kafshëve të egra

ep. 10, Dokumentar, Kafshët e egra janë në rrezik. Me qindra specie, rrezikojnë përditë nga veprimtaritë e paligjshme, por edhe pushtuesit e panjohur, kafshë të tjera, të cilat nuk i përkasin habitatit të tyre. Një mjek, në bashkëpunim me policinë, grupe për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe qytetarë të thjeshtë, do të përbëjnë"patrullën e kafshëve të egra"