PËRBALLIMI
PËRBALLIMI

PËRBALLIMI

Dramë, 1976. Director: Viktor Gjika; Starring: Bujar Lako, Sandër Prosi, Perika Gjezi, Pandi Raidhi. Pas përfundimit të luftës, njerëzit e rinj që kanë marrë pushtetin fillojnë të përballen me urinë. Sekretari i partisë së qytetit Martin Kreka, niset nëpër fshatra dhe udhëheq fushatën për grumbullimin e drithit që shitet në tregun e zi.