PËRBALLIMI
PËRBALLIMI

PËRBALLIMI

Film artistik shqiptar, Shqiperi, 1976. Director: Viktor Gjika; Starring: Bujar Lako, Aleksandër Prosi, Perikë Gjezi. Ekranizim i romanit të Teodor Laços. Pas përfundimit të luftës njerëzit e rinj që kanë marrë pushtetin fillojnë të përballohen me urinë. Sekretari i partisë së qytetit Martin Kreka niset nëpër fshatra dhe udhëheq fushatën për grumbullimin e drithit që shitet në tregun e zi. Ai ndihmohet nga drejtori i grumbullimit i cili ka bluar për bukë edhe drithin e farës