Përmeti-Lulja në jug të vendit
Përmeti-Lulja në jug të vendit

Përmeti-Lulja në jug të vendit

Reportazh, Skenari dhe realizimi: Alida Lula