ROZA DHE RUDI
ROZA DHE RUDI

ROZA DHE RUDI

EmisIon, cikël, didaktik, Roza dhe Rudi janë dy shokë të pandarë të cilët janë shumë kuriozë. Ata duan të mësojnë gjithçka rreth botës që i rrethon, natyrës, faunës dhe florës, duan të mësojnë për rregullat higjenës dhe të mirësjelljes, si të gatuajnë etj