RRËNJËT E USHQIMIT TËND
RRËNJËT E USHQIMIT TËND

RRËNJËT E USHQIMIT TËND

Emision, Shqipëri, Tema: "Farat dhe fidanët në vendin tonë". I ftuar në studio do të jetë Z. Vlash Tirana, Specialist në ESHFF-Tiranë. Një emision nga Sokrat Jani