RRËNJËT E USHQIMIT TËND
RRËNJËT E USHQIMIT TËND

RRËNJËT E USHQIMIT TËND

Rtsh, viti 2020. Emision ku jepen këshilla për fermerët dhe të apasiunuarit pas bujqësisë, si dhe me telefonata nga publiku për një informacion më të drejtpërdrejtë mbi këto tema. Realizues dhe moderator Sokrat Jani. Gazetar në terren Arben Kruta.