RRËNJËT E USHQIMIT TËND
RRËNJËT E USHQIMIT TËND

RRËNJËT E USHQIMIT TËND

Emision, Shqipëri, Ne vijim të"Rrënjët e ushqimit tënd", do zhvillohet emisioni me titull: "Bujqësia e të rinjve". Do diskutohen çështje qe kanë të bëjnë me përmirësimin e punës me të rinjtë në zonat rurale, për integrimin social-ekonomik të tyre, etj, duke rritur shanset e tyre për punësim etj E ftuar në studio: Dr. Aulona Veizi, N/Kryetare e Bashkisë, Vlorë ç