RRËNJËT E USHQIMIT TËND
RRËNJËT E USHQIMIT TËND

RRËNJËT E USHQIMIT TËND

Emision, Shqipëri, Tema: "Mbarështimi i kafshëve të fermës". E ftuar në studio, Prof. Fatmira Leka Sulaj, eksperte e blegtorisë. Një emision nga Prof. Sokrat Jani