RRËNJËT E USHQIMIT TËND
RRËNJËT E USHQIMIT TËND

RRËNJËT E USHQIMIT TËND

Emision, Shqipëri, Në vijim të ciklit"Rrënjët e ushqimit tënd", u zhvillua emisioni"Kreditimi i bujqësisë dhe roli i mikro-financave", ku u trajtua roli i mikro-financave për mbështetjen e bujqësisë, blegtorisë dhe agro-përpunimit në vendin tonë. Me mua në studio ishte zonja Brunilda Isaj, Sekretare e Përgjithshme, Shoqata Mikro-Financa Shqiptare.