RRUGË TË BARDHA
RRUGË TË BARDHA

RRUGË TË BARDHA

Film artistik shqiptar, Shqipƫri