Rrugëtim i përbashkët
Rrugëtim i përbashkët

Rrugëtim i përbashkët

Dokumentar, Idea dhe realizimi: Kliton Nesturi. Viti i pordhimit 2015. Integrimi i fëmijëve dhe të rinjve shqiptar në sistemin shkollor Italian, dukei bërë ata të barabartë në vlera dhe në ndërtimin e shoqërisë ku jetojnë dhe janë integruar