RTSH SHKOLLË
RTSH SHKOLLË

RTSH SHKOLLË

Arsim, RTSH Shkollë-Një program mësimor ditor, me leksione të lëndëvë më të rëndësishme shkollore për klasat 1 deri në 12. RTSH Shkollë: Më pranë nxënësve! Më pranë dijes!