"Shpirti i Ballkanit", Korça Fest Folk Ballkan
"Shpirti i Ballkanit", Korça Fest Folk Ballkan

"Shpirti i Ballkanit", Korça Fest Folk Ballkan

Koncerte, Shqipëri, Korça është një ndër qytetet më kryesore të Shqipërisë. Kalendarit të ngjarjeve kulturore të Korçës iu shtua së fundmi edhe festivali Korça Fest Folk Ballkan"Shpirti i Ballkanit". Gjashtë ansamble nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Turqia, Kosova, Greqia dhe Bullgaria, sollën vlerat e folkorit burimor të trevave prej nga ata vinin