Udhëtim me shije
Udhëtim me shije

Udhëtim me shije

Emision, Vlerat e jashtëzakonshme të Shqipërisë do të shërbehen përmes tryezës dhe gatimeve, të cilat përveç shijes, mbartin histori dhe shumë emocione