Udhëtim në zbrazëti
Udhëtim në zbrazëti

Udhëtim në zbrazëti

Emision, Shqipëri, 2020. "Udhëtim në zbrazëti "fokusohet në efektet shkatërruese të erozionit, i cili shkakton humbjen e tokës, me rreth 30-50 ton/ha. Shqipëria po tejkalon disa herë mesataren europiane, duke rrezikuar një erozion masiv